grafist 13

|

Bu sene 13.sü düzenlenen grafist etkinliklerine bende katıldım.
Yunana tasarımcı Dionysis Livanisin atölyesinde çalıştım. Dionysisin asistanlığını Bahar Emgin yaptı. Verdiği brief;

Yararlı Bir Afiş

Öğrencilerden serbest temalı bir poster tasarlamaları beklenmektedir. Poster öyle bir şekilde tasarlanmalıdı ki içeriği mesajı açık bir şekilde iletmeli ama aynı zamanda bir nesne olarak da kullanılabilmelidir. Posterin öngörülen kullanım temasıyla uyumlu olmalıdır.

Örnekler:
1. Bir müzik festivali tanıtım posteri bir enstrüman yapmak üzere kullanılabilir.
2. Yapı söküm üzerine bir poster küçük parçalara ayrılarak bir puzzle halinde yeniden düzenlenebilir.
3. "Savoir vivre"" (yaşama sanatı?) hakkında bir poster masa örtüsü olarak kullanılabilir.

Atölye çalışmasının amacı, öğrencileri kalıpların dışında düşünmeye teşvik etmek ve etkili işler yaratabilecekleri farklı yollar keşfetmelerini sağlamaktır. Bu aynı zmanda işlerine etkleşimli ve nükteli bir yön katabilecekleri bir fırsat olacaktır.


Briefden yola çıkarak;
Eşit parçalara bölünerek flip booka dönnüşen bir poster tasarladım . Parçaların üst üste getirilmesiyle oluşan animetik görüntü eminönü meydanında gittikçe kalabalıklaşan ve birbiri üzerine yığılan insan guruplarını gösteriyor.Postere uzaktan bakıldığındada ise "chaos" yazısı okunuyor.